Klacken byter sida !

Som redan har yppats kommer klacken i år att byta plats till den andra långsidan och dom nya läktarplatserna där.Anledningen till detta är bl.a. ett önskemål ifrån föreningens sida som vi har nappat på, dom och vi tror att klacken kommer att höras avsevärt mycket bättre från den positionen samt att vi slipper dom irriterande stolparna på värmeläktaren.

Så slut upp till klacken nedanför vår 5 meter långa reklam skylt och hjälp laget till segrar.