Kallelse till Red Farmers årsmöte 2023

Edsbyns Red Farmers kallar till årsmöte söndagen den 20 augusti kl 15 på Kafé Kuben.
På årsmötet ska vi bland annat ta ställning till en stadgeändring som är utlagd på vår webbplats (23/07/2023).

Varmt välkomna!