Hasse Andersson förlänger med Byn

Tack #8 Hans Andersson för alla dina år och dom 3 nya åren. 
Vi ses till hösten!!
#tillsammansmot12 #viskatillbaka

Läs mer på Bandybyn

Spelar Foto: Christer Åsentorp

Artikel Foto: Hannah Gustafsson