Förslag till stadgeändring från styrelsen inför årsmötet

I Edsbyn Red Farmers stadgar står inskrivet att vi inför årsmötet ska kalla medlemmarna till årsmöte genom post. Den sittande styrelsen lägger härmed fram ett förslag att detta ändras till att vi inför årsmötet kallar våra medlemmar till årsmöte genom annons i lokalt annonsblad (Voxnadalsnytt) samt genom våra sociala medier och hemsida.

Bakgrund till förslag:
Den totala kostnaden i endast porto på våra medlemsutskick uppgår till mellan 6000-8000 kr per utskick.
Det är ett väldigt tidskrävande arbete för styrelsen att packa brev till alla våra medlemmar.
Av ovan anledningar vill vi hålla antalet utskick per säsong till så få som möjligt.

Vi kommer dock inte att sluta kommunicera med våra medlemmar helt via post. Inbetalningskort och årsmärken kommer att fortsätta att skickas via brev.

Om du som medlem har åsikter runt detta förslag så är du välkommen att ta upp detta på årsmötet senare i år. Mer info om var och när årsmötet kommer att hållas kommer att kommuniceras när det är klart.

/Styrelsen