Burwall Jonsson förlänger med Rödblått

Tack Popa för din fortsatta satsning i Byn!!
#tillsammansmot12 #viskatillbaka

Läs mer på Bandybyn

Spelar Foto: Christer Åsentorp

Artikel Foto: Hannah Gustafsson